กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศเผยแพร่แผน โึครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมแม่น้ำยม ม.5 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   5 เม.ย. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ   22 มิ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ    22 มิ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์กองส่งเสริมการเกษตร จำนวน 9 รายการ   20 มิ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ   15 มิ.ย. 2561 10
ประกาศสอบราคา   ประกาศ อบต.ทับผึ้ง เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูพื้นด้วยยางพาราภายในและภายนอกอาคารศพด.อบต.ทับผึ้ง   15 มิ.ย. 2561 11
ประกาศสอบราคา   ประกาศ อบต.ทับผึ้ง เรื่อง ยกเรื่องประกาศ สอบราคาปูพื้นด้วยยางพาราภายในและภายนอกอาคารศพด.สังกัดอบต.ทับผึ้ง   15 มิ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศพด.ศรีสังวร จำนวน 14 รายการ    14 มิ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศพด.อบต.ทับผึ้ง จำนวน 19 รายการ    14 มิ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศพด.ทับผึ้ง จำนวน 17 รายการ    14 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศพด.เตว็ดกลาง จำนวน 13 รายการ    13 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศพด.เตว็ดนอก จำนวน 27 รายการ    13 มิ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศพด.มิตรสัมพันธ์ จำนวน 20 รายการ    13 มิ.ย. 2561 11
ประกาศสอบราคา   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอยบ้านนายชลอ สงวนทรัพย์ ม.1 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   12 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม)   12 มิ.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8