กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองมะพลับ   งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2561   22 ต.ค. 2561 17
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งเสลี่ยม   รวมพลังจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม และ ถนนซอยข้างวัดพิพัฒน์มงคล หมู่ 2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาขุนไกร   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564   22 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งเสลี่ยม   จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งเสลี่ยม   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาขุนไกร   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560   22 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งเสลี่ยม   พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องใจวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพิพฒน์มงคล และ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งเสลี่ยม   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งเสลี่ยม   ทำกิจกรรมจิตอาสา รวมพลังทำความดี ด้วยหัวใจ ทาสี อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   22 ต.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเสลี่ยม   รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรม    22 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเสลี่ยม   สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์   22 ต.ค. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารโครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านประจำตำบลคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ของสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองยาง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะตาเลี้ยง   ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   22 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   22 ต.ค. 2561 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 858