กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังน้ำขาว   ประกาศเปิดราคากลาง จัดซื้อถังกรองน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังเด่น (พร้อมติดตั้ง)   22 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังน้ำขาว   ประกาศเปิดเผยราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   22 มิ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับผึ้ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ   22 มิ.ย. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ดงเดือย   กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน มิถุนายน 2561   22 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทองแดง   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคันคลองสระเกตุ ม.5,ม.8    22 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เมืองเก่า   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย   22 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทองแดง   ราคากลางรางระบายน้ำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง   22 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคันคองสระเกตุ ม.5,ม.8 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบำรุง บุญเพ็ชร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   22 มิ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังทองแดง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทองแดง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกนกพร อิ่มผึ้ง โดยเสนอราคา เป้นเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใ   22 มิ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับผึ้ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ    22 มิ.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.วังทอง   โครงการเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด   22 มิ.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เมืองเก่า   ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่บ้าน พ.ต.ท.เสถียร ถึงถนนสายสวนแตง ชุมชนศรีชุม   22 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ไกรกลาง   การประชุมคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลแผนการพัฒนา อบต.ไกรกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑   22 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งยางเมือง      22 มิ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งยางเมือง      22 มิ.ย. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 760