กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
   
ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : กลุ่มนวัตวิถี บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
จำนวนผู้เข้าชม : 16 ท่าน
 
   
เพาะเห็ดนางฟ้า
ราคา : กิโลกรัมละ 80 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 2
จำนวนผู้เข้าชม : 101 ท่าน
 
   
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสาน
ราคา : 5 - 500 บาท
ผลิตโดย : นายชูชาติ จูพันธ์ (ลุงแว้)
จำนวนผู้เข้าชม : 73 ท่าน
 
  (1)     2