กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
   
เพาะเห็ดนางฟ้า
ราคา : กิโลกรัมละ 80 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 2
จำนวนผู้เข้าชม : 86 ท่าน
 
   
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสาน
ราคา : 5 - 500 บาท
ผลิตโดย : นายชูชาติ จูพันธ์ (ลุงแว้)
จำนวนผู้เข้าชม : 63 ท่าน
 
   
ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมไทย
ราคา : ห่อละ 5 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มขนมไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 55 ท่าน
 
  (1)