หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561) [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 102  
 
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 154  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 132  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)     2