หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตว็ดนอก หมู่ที่ 9 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อหินย่อย 3/4 จำนวน 54 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบ ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 13,680 กล่อง ช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35