หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 12 ใบ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูป จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดหาชุดการแสดงบนเวที จำนวน 2 ชุด สำหรับงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง เวทีและไฟประดับ สำหรับงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่และจัดตกแต่งสถานที่ สำหรับงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดมหรสพ วงดนตรีปี่พาทย์ สำหรับงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62