หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เหมารถแบ็คโฮ จำนวน 2 คันๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800.- บาท [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 2 คันๆ ละ 9 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]ซื้อไม้ยูคา ขนาด 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร จำนวน 230 ท่อน ขนาด 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำนวน 80 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]ซื้อกระสอบบิ๊กแบ็ค ขนาด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]

  (1)