หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อผ้าใบเต็นท์ทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ความสูงของสันโค้ง 1.10 เมตร ผ้าใบสีน้ำตาล พร้อมสกรีน อบต.ทับผึ้ง ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตว็ดกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 28 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตว็ดนอก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 26 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 19 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิตรสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 23 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสังวร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 30 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 40 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์(ชัชวาลย์อนุสรณ์) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 40 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2262 สุโขทัย จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50