หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิตรสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1-30ธันวาคม 2564 จำนวน 25 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับผึ้งตั้งแต่วันที่1-30ธันวาคม 2564 จำนวน 24 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 20 วัน [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตว็ดกลางตั้งแต่วันที่1-30ธันวาคม 2564 จำนวน 26 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับผึ้งตั้งแต่วันที่1-30ธันวาคม 2564 จำนวน 24 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 20 วัน [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตว็ดนอกตั้งแต่วันที่1-30ธันวาคม 2564 จำนวน 28 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิตรสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1-30ธันวาคม 2564 จำนวน 25 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสังวรตั้งแต่วันที่1-30ธันวาคม 2564 จำนวน 27 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้งตั้งแต่วันที่1-30ธันวาคม 2564 จำนวน 43 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41