หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมและการแสดงงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 64 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดสถานที่งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมตกแต่งและจัดเก็บให้สะอาดเรียบร้อย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 1 คันๆ ละ 9 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]ซื้อผ้ายางสีขาวใส ขนาดกว้าง 3.60 เมตร จำนวน 8 ม้วน ผ้ายางสีดำ ขนาดกว้าง 3.60 เมตร จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]เหมารถแบ็คโฮ จำนวน 2 คันๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800.- บาท [ 4 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 2 คันๆ ละ 9 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2