หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คลองกระจง   จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านด่าน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจัง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.ปากแคว   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566
อบต.วังทองแดง   จ้างเหมารถโดยสารรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รถคอกหมู) จำนวน ๓ คันๆละ ๓,๕๐๐.- บาท จำนวน ๒ วัน ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.วังทองแดง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านป้อม   จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทต.เมืองเก่า   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทต.กลางดง   จ้างจัดทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดจอ LED จำนวน ๑ ชุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.นาขุนไกร   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทต.คลองยาง   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทม.สุโขทัยธานี   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.ดงเดือย   จ้างโครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซมถนนหลังอุทกภัย หมู่ที่ 3,5,6 และหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.ทับผึ้ง   จ้างรถแบ็คโฮ (PC 200) จำนวน ๗ วัน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคลองทางไม้ จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานประจำรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการรับ - ส่งผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง และผู้แทนชุมชนตำบลเกาะตาเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง และผู้แทนชุมชนตำบลเกาะตาเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๘๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง และผู้แทนชุมชนตำบลเกาะตาเลี้ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อทรายหยาบ (งานป้องกันฯ) จำนวน ๔ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านด่าน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังแดด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.ดงเดือย   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2566
อบต.ดงเดือย   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2566
ทม.สวรรคโลก   จ้างเหมาซ่อมแซมรถหน้าตักขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตม ๒๐๔๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,766