หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม   ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (ช่วงวันที่ 10 มิ.ย.-30 ก.ย.66) จำนวน 4,180 ถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม   ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (ช่วงวันที่ 10 มิ.ย.-30 ก.ย.66) จำนวน 3,116 ถุง โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม   ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (ช่วงวันที่ 10 มิ.ย.-30 ก.ย.66) จำนวน 11,324 ถุง โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   จ้างซ่อมประตูอาคารและประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนตู้ลำโพงเสียงกลาง ขนาด ๑๕ นิ้ว ๖๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ ใบ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๕-๐๐๒๕ (๕) และไมค์ไร้สาย (๑ ชุด มี ๒ ตัว) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๙-๐๐๔๕ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทต.เมืองบางขลัง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายวัดโบสถ์ เขาเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2566
ทต.เมืองบางขลัง   ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองบางขลังโดยจัดซื้อรถรางนำเที่ยว จัดซื้อเครื่องอัดใบตอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2566
ทต.เมืองบางขลัง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2566
ทต.เมืองบางขลัง   ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองบางขลัง โดยจัดมหกรรมสินค้า จัดซุ้มจำหน่ายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดทำไวนิล โฆษณา จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จัดทำสตรีทอาร์ท ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2566
ทต.เมืองบางขลัง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายวัดโบสถ์ เขาเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2566
ทต.เมืองบางขลัง   ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองบางขลังโดยจัดซื้อรถรางนำเที่ยว จัดซื้อเครื่องอัดใบตอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2566
ทต.เมืองบางขลัง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2566
ทต.เมืองบางขลัง   ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองบางขลัง โดยจัดมหกรรมสินค้า จัดซุ้มจำหน่ายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดทำไวนิล โฆษณา จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จัดทำสตรีทอาร์ท ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2566
อบต.ไกรนอก   จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๘ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   จ้างเหมาทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านด่าน   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (สำหรับเด็กชั้นปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน) ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
อบต.หนองกลับ   จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว (งวดที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
อบต.สารจิตร   จ้างตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้ ทะเบียน นข 3515 สท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
อบต.ปากแคว   จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าพระ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าพระ ตำบลปากแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   ซื้อวัสดุอื่น (ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ เมตร จำนวน ๒๕๐ ลำ) จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้รองใต้แพสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทม.สวรรคโลก   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ทต.ในเมือง   ซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ประจำวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,500