หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว275 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สท0023.6/ว273 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.พ. 2566 ]   
สท0023.6/264 (อบจ.สุโขทัย) ขอข้อมูลการบริหารจัดการขยะอันตรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว261 สำรวจข้อมูล อถล. ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว260 ขอข้อมูล อปท. ที่ไม่ได้อยู่่ในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย และไม่ได้ใช้บริการขนส่งขยะของบริษัทเอกชน (ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว238 ขอเชิญประชุมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 1 (โซนใต้)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว239 ขอเชิญประชุมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 2 (โซนเหนือ)  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว431 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว268 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/267 (อบจ.สุโขทัย) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การปฎิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การวางแผนเพื่อพัฒนาการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว366 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว265 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว259 เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.5/ว195 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.6/ว416 ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.3/ว421 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
สท0023.2/ว246 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,163