หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว1236 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.6/1233 ติดตามการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.6/ว1232 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.6/ว1231 (ทม.สุโขทันธานี/ทม.สวรรคโลก)การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย [ เอกสาร1 ]  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว2170 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว2171 หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/5892 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว1230 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว1228 การสำรวจความประสงค์เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสาระเพิ่มเติมของท้องถิ่นระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.2/ว5864 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.2/ว2163 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว1226 รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว1227 การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว1221 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว1222 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22  [ 9 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว1219 แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  [ 8 มิ.ย. 2566 ]   
สท0023.3/ว1218 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,213