หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดสวัสดิการทั่วหน้า
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เกษตรกรรมนำพาวิถีพอเพียง
อาชีพทำนา
ปลูกพริกซอส
ใบยาสูบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
www.tubpeung.go.th
1
2
3
 

 
 
 
 
 

 


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 (กิจกรรม ลูกหลานสุโขทัย กราบไว้พ่อขุน) [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 16 


กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 26 


กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 


วันดินโลก (Word Soil Day) ปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลทับผึ้ง [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 58 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตมงคล 4 พฤษภาคม 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 98 


ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลทับผึ้ง เรื่อง การบริหารจัดการขยะวิธีใหม่ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 46 


การบริหารจัดการขยะชุมชนตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 64 


โครงการการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 87 


โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (การแข่งขันโมโตครอส ประจำปี [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 61 


พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมแผนปฏิบัติการ จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ ภายใน [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 56 


โครงการคืนปลาให้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 138 


นายสุรชัย ชาญสมาธิ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลทับผึ้ง ได้รับการพิจารณาคัดเลื [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 100 


โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 71 


กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิก อบต. และ นายก อบ [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 75 


โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สท0023.6/264 (อบจ.สุโขทัย) ขอข้อมูลการบริหารจัดการขยะอันตรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว261 สำรวจข้อมูล อถล. ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว260 ขอข้อมูล อปท. ที่ไม่ได้อยู่่ในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย และไม่ได้ใช้บริการขนส่งขยะของบริษัทเอกชน (ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2566)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว238 ขอเชิญประชุมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 1 (โซนใต้)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว239 ขอเชิญประชุมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 2 (โซนเหนือ)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว431 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว268 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/267 (อบจ.สุโขทัย) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การปฎิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การวางแผนเพื่อพัฒนาการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว366 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว265 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว259 เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.5/ว195 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว416 ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว421 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.2/ว246 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว234 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสุโขทัย  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว233 การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อสนับสนุนการจัดการควบคุมไฟป่า  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.6/ว225 ขอส่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 - 2570  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว237 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สท0023.3/ว232 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ กพส. มท 0810.6/ว416  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org กศ. มท 0816.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว415  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กศ. มท 0816.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กพส. มท 0810.7/ว393  [ 31 ม.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.2/ว325  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
 
 

 
 
   
อบต.นาทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทยชนะศึก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ก [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประชาคมหมู่บ้าน ม.3 เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ในเมือง ประชาสัมพันธ์ ขอให้ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงถามหนี้และปล่อ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรั [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.กงไกรลาศ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกงไกรลาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบู [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ ขอเชิญเข้าร่ามประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหอกระจายข่าว (เสี [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองมะพลับ ขอความร่วมมืองดการเผาในพื้นที่ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สารจิตร ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.วังทองแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งป [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
       
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ต.ค. 2565)    อ่าน 3083  ตอบ 125  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 229  ตอบ 2  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (7 พ.ค. 2563)    อ่าน 244  ตอบ 1  
       


ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 38 รายการ (ตาม [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x8x450 เซนติเมตร จำนวน 16 แ [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อเสาธงแบบไม้ ขนาด 2.50 เมตร สีขาว จำนวน 150 ต้น [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 16 รายการ (ตามรา [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน 3 รายการ (ต [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (ตามรายละเอียดแน [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดหามหรสพ สำหรับบรรเลงดนตรีในงานโครงการส่ [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดหาไฟราวตกแต่งสถานที่งานโครงการส่งเสริมอ [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เวทีและนักร้อ [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ของกอ [ 13 ม.ค. 2566 ]ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมและการแสด [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับงานโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก ขนาดไม่น้ [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 63W x65D x100H [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำหุ่นฟางแสดงวิถีชีวิต จำนวน 13 ตัว และ [ 10 ม.ค. 2566 ]

 
   
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
 
       


ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์
สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลทับผึ้ง


 
 
     
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ อบต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
facebook
อบต. ทับผึ้ง
facebook
อบต. ทับผึ้ง
อบต. ทับผึ้ง