หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
เข้าค่ายพุทธบุตร  
 

เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้้เด็กนักเรียนผู้เข้าอบรมได้ความรู้  พัฒนาจิตใจ  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15.29 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย