หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2562  
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร โดยเน้นความสำคัญของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งนับเป็นบุคลากรที่สำคัญที่เป็นเครื่องมือกลไก ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 16.02 น. โดย คุณ เพ็ญสิริ ภู่เจริญ

ผู้เข้าชม 25 ท่าน