หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/363859
 
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลทับผึ้ง  
 

วันที่ 15 ก.ย 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรในอำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก จำนวน 562 ชุด ณ วัดเกาะวงษ์เกียรติ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ องคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและคนพิการที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลทับผึ้ง จำนวน 3 ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 14.27 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X