หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
การแสดงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 

     ด้วยมีผู้ร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยว่าในการจัดงานประจำปีหรืองานเทศกาลต่าง ๆ ของส่วนราชการหรืองานเอกชน ปรากฏภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

     เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนในกรณีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ระมัดระวังการจัดงานเทศกาล รวมทั้งการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ต่าง ๆ โดยหลีกเลี่ยงการแสดงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 12.06 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X