หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  
 

            ด้วยอำเภอศรีสำโรงแจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบโดยทั่วกัน ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะสามารถเริ่มบังคับใช้ได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... ที่มีความสัมพันธ์กันมีผลใช้บังคับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำต่อไป

           ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง จึงประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 13.33 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X