หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               ด้วยได้รับแจ้งจากอำเภอศรีสำโรงว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่กำลังจะมีขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน ดังนี้
                ๑. จัดเตรียมชุดข้อมูลความรู้ คู่มือประชาชน คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง และรอบรู้สาระเลือกตั้งท้องถิ่น เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนำายกเทศมนตรี โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไชต์ www.ect.go.th
                ๒. จัดทำสื่อความรู้และรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ เรื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานและสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง
                ๓. แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 15.17 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X