หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ดำเนินการจัดประชุมสภา อบต.ทับผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 14.30 น. โดย ศิริลักษณ์@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 15.49 น. โดย คุณ เพ็ญสิริ ภู่เจริญ

ผู้เข้าชม 454 ท่าน