หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประชาสัมสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม jitasa.care  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ให้บริการตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม jitasa.care ในการขอความช่วยเหลือในกรณีขอฉีดวัคซีน การแจ้งอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ความต้องการสิ่งของ ความต้องการแยกกักตัวในบ้าน (Home lsolation) ความต้องการรับส่งผู้ป่วยหรือการส่งร่างผู้เสียชีวิต

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 15.48 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน