หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 53)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 15.59 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน