หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุโขทัยว่า กระทรวงมหาดไทยในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธิการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

         องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังนี้
           1.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
           2.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
           3.ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕


 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2565 เวลา 15.36 น. โดย คุณ ปัญญา ยอดไพบูลย์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน