หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม jitasa.care   14 ม.ค. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 53)  11 ม.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง  11 ม.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง  11 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย   6 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  6 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565  6 ม.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564   6 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  5 ม.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาล  30 ธ.ค. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง  27 ธ.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  21 ธ.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  8 ธ.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ 5/8)  28 พ.ย. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็คทรอนิคส์  23 พ.ย. 2564 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22