หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   27 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งงบประจำเดือน สิงหาคม 2564  6 ก.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอส่งงบประจำเดือน กรกฎาคม 2564  5 ส.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  5 ส.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564  5 ก.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  11 มิ.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 มิ.ย. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งรักษาราชการแทน  7 มิ.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  2 มิ.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)  1 มิ.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา  17 พ.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการก่อสร้างอาคารศพด. (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศพด.ศรีสังวร อบต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  7 พ.ค. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  7 พ.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2564  5 พ.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  3 พ.ค. 2564 52
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20