หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
เรื่อง ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารทางราชการอื่นๆ [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)