หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 3 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)