หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 129  
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 6 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 78  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2