หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับคำร้องทุกข์ กรณีต่าง ๆ [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)