หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการส่งเสริมวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 159  
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 6 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 108  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)     2