หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558


จิตสำนึกสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน


แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

 
  (1)