หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ชาวบ้านในตำบลทับผึ้ง มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรม
  ทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 

 
 
การนับถือศาสนา

ศาสนาพุทธ
การนับถือศาสนา
 
วัดเกาะวงษ์เกียรติ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
 
วัดเตว็ดกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 4
 
วัดศรีสังวร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7
 
วัดทับผึ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8
 
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9
 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

 

 
 

คลินิก จำนวน 4 แห่ง
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวน 3 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ หมู่ที่ 7
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตว็ดนอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 รับผิดชอบ หมู่ที่ 5,6,8 และ หมู่ที่ 9
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

 
 
งานป้องกันและสาธารณภัย มี 3 ประเภท ดังนี้

รถฉุกเฉิน
รถดับเพลิง

รถบรรทุกขยะ    
 

 
 
ประเพณีและงานประจำปี

งานทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา
ออกพรรษา

ปีใหม่
สงกรานต์

 

 
 

ไม้กวาดดอกหญ้า
เครื่องจักสาน

กะลามะพร้าวประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์